Předtančení

Zajistíme Vám předtančení na základě telefonické či emailové dohody s vedoucí souboru Marikou Indrovou nebo na základě písemné objednávky.                                                                Níže uvádíme současný repertoár našeho souboru, ze kterého si můžete vybrat, co se vám pro danou příležitost hodí nejvíce. 

Počet tanečníků v jednotlivých choreografiích: 8 – 15 tanečníků (dle velikosti taneční plochy), délka choreografie: 3 – 5 min. Dále vám můžeme tanec přizpůsobit dané akci, popř. vytvořit choreografii tzv. na míru – na dané téma, hudbu, kostým apod. Podle věku tanečníků pak potřebujeme na vytvoření choreografie 3 – 6 týdnů.

Na spolupráci se těší vedoucí souboru Marika Indrová, tel. 604 116 599 

PŘEHLED CHOREOGRAFIÍ TS ARABES – 2024    

NA NOVÝCH CHOREOGRAFIÍCH NYNÍ PRACUJEME