Akce 2020/2021

pátek 16. října 2020, 16.30 hod., velký sál divadlo Pasáž – Taneční představení I - absolventský koncert, vystoupí žáci TO a LDO ZUŠ Třebíč

neděle 29. listopadu 2020, Divadlo na Orlí - soutěž Naruby – Lacrimosa/J2+3, Malá mořská víla/J1+2, Tam, kde je duše má doma/J3+hlavní, duo Dája+Bart

březen 2021, velký sál divadlo Pasáž - Taneční představení II

červen 2021, velký sál divadlo Pasáž - Taneční představení III

červen 2021, Roztančená Třebíč (Židy, areál zámku …)

celoroční projekt Oživlé knížky (TO+LDO+VO+HO) – listopad 2020, únor 2021, duben 2021

školní rok 2020/2021

Výuka v ZUŠ Třebíč: studijní zaměření SOUČASNÁ TANEČNÍ TVORBA – přípravné studium pro děti od 5 let, základní studium pro děti od 7 let, 2. stupeň základního studia pro děti od 14 let, studium pro dospělé od 18 let. Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek.

Předměty: Současná taneční tvorba (contemporary, lyrical dance, moderna, jazz…), Praktický tanec (tvorba, improvizace, kreativita, interpretace, variace…), Soubor Arabes (příprava choreografií), Taneční tvorba (balet)                                                                                                      Začínáme 7. září 2020

 

Tvořivá taneční výchova – Arabesčata v Třebíčském centru. Pátek 15.00 – 16.00 hod. v tanečním sále ZŠ Kpt. Jaroše. Lektorky: Kateřina Pelikánová, Daniela Pertová. Přihlášky na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxiKUHIzJ2ntBdmCL-QPwCjIZ08t8lHKYAjZSb_IJ2SYaMPg/viewform                                                                                          Začínáme 18. září 2020

Tanec v nás – lekce pro dospělé ženy a starší dívky. Lekce obsahuje různé taneční styly a prvky, důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry skrze propojení: já – hudba – pohyb – emoce – uvědomění sebe sama. Vyzkoušíte si temperamentní latino rytmy, prvky z moderních a jazzových tanečních stylů, zabýváme se správným držením těla, uvědoměním si středu těla, vytvářením správných pohybových vzorců, kompenzací přetížených svalových skupin, objevujeme v sobě ženskou ladnost a přirozenost. Lekce probíhají každé pondělí v 18.45 – 19.45 hod. v tanečním sále 305 v ZUŠ Třebíč v budově Fórum. S sebou nejlépe tričko, leginy, taneční tenisky a první pondělí v měsíci doporučuji šaty, popř. sukni a společenské boty na podpatku. Vstupné: 70 Kč, permanentka 600 Kč/10 vstupů. Začínáme 21. září 2020.

 

Akce 2019/2020 – zaktualizováno 7.6.2020

12. září - Slavnosti jeřabin – Žďár nad Sázavou, 17.00 h. v městském divadle. Vystoupí hlavní skupina s choreografií Kdyby…

5. října – Seminář moderního a jazzového tance s pedagogem Davidem Strnadem v 10.00 – 17.15 h. v tělocvičně na ZŠ Kpt. Jaroše. Sraz v 9.30 h. Určeno pro tanečníky od 12 let ze skupin J1, J2, J3, J4, T, R, J.

14. listopadu – Koncert k 30. výročí sametové revoluce, foyer Pasáž, 17.00 hod.,  J3B+4 – choreografie Děkuju ti, osude/Indrová

IMG_8987IMG_9037IMG_9086

21. listopadu – Seniorská zábava v Národním domě v 14.30 h., J1/Příběh dívky z obrazu, J3B+4/Oslava ženskosti

30. listopadu soutěž Sedmikvítek  J1/Příběh dívky z obrazu, J3B+4/Kdyby…, Oslava ženskosti

10. prosince – Vánoční koncert ZUŠ, velký sál Pasáž, 17.00 hod., J1 – Příběh dívky z obrazu, sk. L – Z výšky a potají, skupina A z LDO – divadelní hra Rybí vánoční příběh a pásmo Vánoční rozjímání

13. prosince – Stužkovací ples 8.G ve Fóru, v 19.30 h. Vítejte na párty (latino mix)

sobota 25. ledna - ples Okresní hospodářské komory v Atom hotelu v Třebíči – 20.30 h. Vítejte na párty (latino mix)

28. ledna – Taneční představení I., velký sál Pasáž, 17.00 hod., vystoupí skupiny TO ZUŠ od 2. ročníků (D3, J2+3A, L, T/Indrová, D2, J1, J3B+4/Jančoková, J1/Glabasňová + skupiny z Fóra), nevystupují přípravkové skupiny Děti 1 a N.

14. února – karneval TS Arabes + Arabesčata v tělocvičnách ZŠ Kpt. Jaroše v 15.15 – 17.00 hod., vystoupí Arabesčata, Děti 1, Děti 2, Děti 3, skupina L

14. února – Městský ples ve Sporthotelu v Hrotovicích - 20.15 h. Vítejte na párty (latino mix)

5. dubnasoutěž The Best Dance Cup ve Žďáře n. Sáz. – J1 – Malá mořská víla, Příběh dívky z obrazu, J2+3A – Lacrimosa-slitování, J3B+4 – Tam, kde je má duše doma, Kdyby, T – Žít jinak - PŘESUNUTO NA ŘÍJEN 2020.

12. května – Den otevřených dveří ve výuce baletu u p. uč. Glabasňové v rámci ZUŠ Open – ZRUŠENO

12. května – akademie ZŠ Kpt. Jaroše „Stroj času“- zrušeno

14. květnaotevřená výuka venku v rámci ZUŠ Open - ZRUŠENO

15. května – závěrečný koncert ZUŠ v 17:00 hod. v Pasáži – ZRUŠENO

21. května – přijímací zkoušky do TO – PŘESUNUTO NA 5. ČERVNA

27. května  – Taneční představení II. – závěrečný a absolventský koncert - ZRUŠENO

9. června - Taneční představení III. - ZRUŠENO

19. června – Roztančená Třebíč – ZRUŠENO

1. – 8. srpna – Letní taneční soustředění TS Arabes/Doubravka – PROBĚHNE :-)

17. – 23. 8. 2020 – Letní taneční škola v Mladočově pro juniory a hlavňáky. Zde jsou loňské účastnice taneční školy v Mladočově. Přidáš se k nám a pojedeš letos také?

18. – 23.8. 2020 Letní taneční škola pro pedagogy v Duncan Centre  - M. Indrová, I. Jančoková

17. října 2020 – Absolventské představení + Taneční představení vybraných dokončených choreografií ostatních vyučovacích skupin TO ZUŠ – divadlo Pasáž

 

Slavnosti jeřabin

Ve čtvrtek 12. 9. byli pozváni nejstarší tanečníci souboru Arabes se svojí choreografií Kdyby… na festival Slavnosti jeřabin do městského divadla ve Žďáru nad Sázavou, kde se během tanečního podvečera ukázalo 12 choreografií scénického tance tanečních souborů ze základních uměleckých škol Žďár nad Sázavou, Charbulova Brno, Jihlava a Třebíč.

 

školní rok 2019/2020

TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

                                     - Arabesčata pod Třebíčským centrem   

Určeno pro děti 5 – 7 let. Taneční, rytmická a pohybová průprava HRAVOU FORMOU.                          pátek 15:00 – 16:00 hod., taneční sál ZŠ Kpt. Jaroše                                                                                     Lektorky: Kateřina Pelikánová, Daniela Pertová                                                                                                      První lekce 20. září 2019                                                                                                                                            Nové děti přijímáme případně i během školního roku.

 

Street Boys Crew

Taneční kroužek pro kluky ze 4. – 6. třídy pod školním klubem ZŠ Kpt. Jaroše                                  Lektor: Bartoloměj Indra                                                                                                                                       Kdy:                                                                                                                                                                          každý pátek: 1. skupina v 13:20 – 14:05 hod., 2. skupina v 14.15 – 15.00 hod. (říjen – květen)              Kde: sál ZŠ Kpt. Jaroše                                                                                                                                       Kurz už je plně obsazen.

 

TANEČNÍ SOUBOR ARABES ZUŠ TŘEBÍČ 

zaměřujeme se na techniky moderního a současného tance: Limon, Horton, Graham, Duncan, contemporary, floorwork, latino, street, muzikál …, od 8 let se děti učí i základům klasické taneční techniky/balet, připravujeme choreografie ve stylu parketových kompozic, show dance, výrazového tance, scénického tance, plesová předtančení…                                                            Soubor Arabes tvoří tanečníci ve věku 7 – 18 let  a dělí se na skupinky: děti 1, děti 2, děti 3, junioři 1, junioři 2, junioři 3, hlavní. Výuka probíhá v přípravném studiu jedenkrát týdně 2 hodiny, od 1. ročníku 1. stupně tanečního oboru 2 krát týdně v součtu 4-5 hodin v tanečních sálech v ZUŠ Fórum a v tělocvičnách na ZŠ Kpt. Jaroše. Děti jsou přijímány v květnu na základě talentových zkoušek.                                                                                                                                                   Na nový školní rok 2020/2021 se můžete přihlásit na webových stránkách ZUŠ Třebíč nebo u vedoucí souboru Mariky Indrové, tel. 604 116 599.                                                                                    Vyučují: Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Mgr. Ivana Jančoková

 

TANEČNÍ LEKCE PRO VEŘEJNOST “TANEC V NÁS“

určeno pro dospělé a mládež (prostě pro všechny, co si chtějí zatančit v různých tanečních stylech, udělat něco pro držení těla, zpevnění, eleganci, zdraví…) Není potřeba chodit pravidelně, hodiny na sebe nenavazují. První středu v měsíci tančíme na podpatcích a v sukních či šatech, jindy stačí tričko, leginy, tenisky, pití.                                                                                                               středa 18:45 – 19:45 hod., taneční sál č. 305 v ZUŠ Fórum (3. patro vlevo)                                         Lektor: Mgr. Marika Indrová, tel. 604 116 599, arabes@email.cz                                                Začínáme ve středu 18. 9.

Úspěchy ze soutěží

The Best Dance Cup – 7. 4. 2019, Žďár nad Sázavou
Silové pole - 3. místo
Jazzmánie - 5. místo
Jin-Jang – 8. místo
TMD cup – 20. 5. 2018, Hradec Králové
Hlas Afriky – 3. místo
Příběh jednoho stromu – 2. místo
Mořská – 5. místo
Rule The World – 4. místo
Jedeme na školní zájezd – 1. místo
Hypnotic – 1. místo
Nahouby – 1. místo
Naruby – 2. 12. 2017, Brno
kategorie děti 5 – 10 let, moderní tanec na vážnou hudbu – skupiny, choreografie Kam zmizely barvy (děti 3) – 2. místo
kategorie 16 a více let, moderní tanec na vážnou hudbu – sólo, choreografie Big Difference (Bartoloměj Indra) – 3. místo
kategorie 16 a více let, moderní tanec na vážnou hudbu – skupiny, choreografie Nahouby (hlavní) – 3. místo

Proběhlé akce 2018/2019

21. 9. Rozloučení s létem, Karlovo nám., Arabes  – junioři 2+3

6. 10. seminář Swing dance    

 27. 10. Oslavy 100. výročí založení republiky, Karlovo nám.

22. 11. Seniorské odpoledne v Národním domě 

1. 12. soutěž Naruby v Divadle Na Orlí v Brně

12. 12. Vánoční koncert ZUŠ Třebíč v Pasáži

17. a 18. 1. představení Záchrana pohádkové říše v Pasáži pro MŠ, ZŠ a širokou veřejnost Vystoupil celý Arabes a žákyně LDO pod vedením Mgr. Mariky Indrové.

2. 2. ples Benetice

22. 2. Farní přibyslavický ples v Nové Vsi

27. 2. Taneční představení I. v 17.00 hod. v Pasáži – vystupují žáci z celého TO ZUŠ

22. 3. Arabesácký karneval s předtančením: Arabesčata a ze ZUŠ skupiny N, L, F, O, D2, D1

3. 4. Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť - 18.00 hod. Pasáž. Vystoupila skupina D3 a L

7. 4. soutěž The Best Dance Cup, Žďár nad Sázavou: J1 – Silové pole, J3 – Jin-Jang, J2+3 – Jazzmánie, T – Booty swing, J – Povýšení, C – V parku. Silové pole získalo 3. místo!!!           

24. 4. Krajská přehlídka divadelních souborů Dětská scéna - Záchrana pohádkové říše (LDO + 30 vybraných tanečníků TS Arabes)

29. 4. Oslavme Mezinárodní den tance/ taneční představení+hromadný flashmobe

7. 5. návštěva divadelního představení moderního baletu Klíče odnikud v Mahenově divadle

24. 5. Taneční představení II. v 17.00 hod. v Pasáži – vystupují žáci z celého TO ZUŠ

29. 5. Přehlídka parketového tance ve Fóru

31. 5. ZUŠ Open -  workshopy pro děti z MŠ

21. června  - Roztančená Třebíč (dříve Tančím! Tančíš? Tančíme!!!) - taneční happening/vystoupení + výuka tance pro děti a širokou veřejnost: 9.00 – 10.00 hod., 11.00 – 12.00 hod. ZŠ Kpt. Jaroše – horní hřiště, 16.00 – 17.00 hod. venkovní areál Katolického gymnázia

10. – 13. 7. festival KoresponDance ve Žďáře nad Sázavou v prostorách zámku / příprava choreografie, taneční semináře a generálka 10. – 12. 7. / podvečerní vystoupení 13. 7. (účinkují: Adéla Báňová, Bartoloměj Indra, Justýna Indrová, Nela Kuchárová, Eliška Pochopová, Alexandra Svobodová, Soňa Václavková, Eliška Valterová, Vanesa Volfová)

3. – 10. 8. 2019 Letní taneční soustředění žáků TO ZUŠ v chatě Doubravka. Zúčastnilo se 58 dětí TO ZUŠ. fotogalerie https://photos.app.goo.gl/posECrcUUP2SFv2A9

16. – 22. 8. 2019 Letní taneční škola Mladočov - taneční kurzy s významnými lektory z České a Slovenské republiky. Zúčastnily se: Báňová Adéla, Greplová Vendula, Indrová Justýna, Kuchárová Nela, Nahodilová Tereza + Indrová Marika.

školní rok 2018/2019

TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

                                     - Arabesčata pod Třebíčským centrem   

Určeno pro děti 5 – 7 let. Taneční, rytmická a pohybová průprava HRAVOU FORMOU.                          pátek 16:00 – 17:00 hod., taneční sál ZŠ Kpt. Jaroše                                                                                     Lektorky: Kamila Doležalová, Kateřina Pelikánová

 

TANEČNÍ SOUBOR ARABES zuš třebíč 

- zaměřujeme se na techniky moderního a současného tance: Limon, Horton, Graham, Duncan, contemporary, floorwork, latino, street, muzikál …, od 8 let se děti učí i základům klasické taneční techniky, seznamujeme děti s lidovým tancem, připravujeme choreografie ve stylu parketových kompozic, show dance, výrazového tance, plesová předtančení…                        Soubor Arabes tvoří tanečníci ve věku 6 – 28 let  a dělí se na skupinky: děti 1, děti 2, děti 3, junioři 1, junioři 2, junioři 3, hlavní. Výuka probíhá v přípravném studiu jedenkrát týdně 2 hodiny, od 1. ročníku 1. stupně tanečního oboru 2 krát týdně v součtu 4-5 hodin v tanečních sálech v ZUŠ Fórum a v tělocvičnách na ZŠ Kpt. Jaroše. Děti jsou přijímány v květnu na základě talentových zkoušek. Přihlásit se můžete na webových stránkách ZUŠ Třebíč.                                        Vyučují: Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová, Mgr. Ivana Jančoková

 

TANEČNÍ LEKCE PRO VEŘEJNOST „Tanec v nás“

určeno pro dospělé a mládež (prostě pro všechny, co si chtějí zatančit v různých tanečních stylech, udělat něco pro držení těla, zpevnění, eleganci, zdraví…)                                                             pondělí 18:45 – 19:45 hod., taneční sál č. 412 v ZUŠ Fórum                                                                      Mgr. Marika Indrová, tel. 604 116 599, arabes@email.cz

 

KRAJSKÉ + OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TO ZUŠ

Výsledky krajského kola soutěže TO ZUŠ  – 20. 4. 2018, Pasáž Třebíč                                              II. kategorie:                                                                                                                                                                Hlas Afrikybronzové pásmo                                                                                                                               V. kategorie:                                                                                                                                                                      Hypnotic - bronzové pásmo + zvláštní cena poroty za technickou připravenost

Výsledky okresního kola soutěže TO ZUŠ  – 9. 3. 2018, Pasáž Třebíč

II. kategorie:                                                                                                                                                                  Hlas Afriky - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

III. kategorie:                                                                                                                                                                Sněžní andělézlaté pásmo s postupem do krajského kola                                                                    Příběh jednoho stromuzlaté pásmo                                                                                                      Mořská …zlaté pásmo s postupem do krajského kola

IV. kategorie:                                                                                                                                                               Na soutěž - bronzové pásmo                                                                                                                    Jedeme na školní zájezd zlaté pásmo s postupem do krajského kola

V. kategorie:                                                                                                                                                               Maturita z fyziky bronzové pásmo                                                                                                                  Hypnotic - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

 

Proběhlé akce 2017/2018

6. září - vystoupení v Zadní synagoze na vernisáži  výstavy fotografií Španělské dědictví Unesco od 17:00 hod.            

24. září - Den seniorů, Karlovo nám.,  14:00 – 17:00 hod.                                                                            - El Temperamento a West Side Story, dále Yocheved a Bajdyšek

30. září - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení S.O.U.L vol. 5 - streetová taneční akce v divadle  Na Orlí

7. listopadu - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení Večeře - tanečně-divadelní akce v divadle  Na Orlí

14. listopadu – koncertní verze Oživlé obrazy v Pasáži

 2. prosince soutěž Naruby v divadle Na Orlí v Brně: děti 3 – Kam zmizely barvy, junioři 2 – S tou se nekamaraď, junioři 3 – Maturita z fyziky, hlavní – Nahouby, sólo Bart Indra – Big Difference

6. prosince - Mikulášská besídka ZŠ Horka-Domky, 15:00 hod. tělocvična: děti 2 – Šťastné a veselé, děti 3 – Kam zmizely barvy, Sofia

18. prosince – vánoční koncert ZUŠ

21. 2. – školní kolo soutěže TO ZUŠ

23. 2. – karneval pro Arabes

8. 3. – vystoupení na módní přehlídce: Příběh jednoho stromu, Jedeme na školní zájezd

9. 3. – okresní kolo soutěže TO ZUŠ

13. 4. - Děti dětem v Pasáži – účinkují choreografie:                                                                                             Příběh jednoho stromu - děti 3                                                                                                                                     Jedeme na školní zájezd - junioři 2

20. 4. - krajské kolo soutěže TO ZUŠ (Pasáž Třebíč) – naše ZUŠ Třebíč tuto akci organizuje              Hlas Afriky, Sněžní andělé, Mořská …, Jedeme na školní zájezd, Hypnotic

neděle 20. 5soutěž v Hradci Králové                                                                                                               D2, D3, J1, J2, J3, HVK

24. 5. - 2. ročník celorepublikového projektu ZUŠ Open (dopoledne workshopy v budovách ZUŠ pro děti z MŠ – vybraná skupinka 5 holek z LDO a TO)

středa 30. 5. 2018 - Přehlídka parketového tance ve velkém sále ve Fóru od 14:30 hod. – D2, D3, J1

středa 6. 6. 2018 - v 16:00 hod. Tančím! Tančíš? Tančíme!!! - celý Arabes a další soubory TO pro rodiče a veřejnost před Pasáží

pátek 8. 6. 2018 - závěrečný a absolventský koncert TS Arabes v 16:30 hod. ve velkém sále v Pasáži – celý Arabes od dětí 1 až po hlavňáky

5. – 12. 8. 2018 soustředění TS Arabes v chatě Doubravka

17. – 23. 8. 2018 Setkání s tancem – letní taneční škola v Mladočově