školní rok 2018/2019

TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

                                     - Arabesčata pod Třebíčským centrem   

Určeno pro děti 5 – 7 let. Taneční, rytmická a pohybová průprava HRAVOU FORMOU.                          pátek 16:00 – 17:00 hod., taneční sál ZŠ Kpt. Jaroše                                                                                     Lektorky: Kamila Doležalová, Kateřina Pelikánová

 

TANEČNÍ SOUBOR ARABES zuš třebíč 

- zaměřujeme se na techniky moderního a současného tance: Limon, Horton, Graham, Duncan, contemporary, floorwork, latino, street, muzikál …, od 8 let se děti učí i základům klasické taneční techniky, seznamujeme děti s lidovým tancem, připravujeme choreografie ve stylu parketových kompozic, show dance, výrazového tance, plesová předtančení…                        Soubor Arabes tvoří tanečníci ve věku 6 – 28 let  a dělí se na skupinky: děti 1, děti 2, děti 3, junioři 1, junioři 2, junioři 3, hlavní. Výuka probíhá v přípravném studiu jedenkrát týdně 2 hodiny, od 1. ročníku 1. stupně tanečního oboru 2 krát týdně v součtu 4-5 hodin v tanečních sálech v ZUŠ Fórum a v tělocvičnách na ZŠ Kpt. Jaroše. Děti jsou přijímány v květnu na základě talentových zkoušek. Přihlásit se můžete na webových stránkách ZUŠ Třebíč.                                        Vyučují: Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová, Mgr. Ivana Jančoková

 

TANEČNÍ LEKCE PRO VEŘEJNOST „Tanec v nás“

určeno pro dospělé a mládež (prostě pro všechny, co si chtějí zatančit v různých tanečních stylech, udělat něco pro držení těla, zpevnění, eleganci, zdraví…)                                                             pondělí 18:45 – 19:45 hod., taneční sál č. 412 v ZUŠ Fórum                                                                      Mgr. Marika Indrová, tel. 604 116 599, arabes@email.cz

 

KRAJSKÉ + OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TO ZUŠ

Výsledky krajského kola soutěže TO ZUŠ  – 20. 4. 2018, Pasáž Třebíč                                              II. kategorie:                                                                                                                                                                Hlas Afrikybronzové pásmo                                                                                                                               V. kategorie:                                                                                                                                                                      Hypnotic - bronzové pásmo + zvláštní cena poroty za technickou připravenost

Výsledky okresního kola soutěže TO ZUŠ  – 9. 3. 2018, Pasáž Třebíč

II. kategorie:                                                                                                                                                                  Hlas Afriky - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

III. kategorie:                                                                                                                                                                Sněžní andělézlaté pásmo s postupem do krajského kola                                                                    Příběh jednoho stromuzlaté pásmo                                                                                                      Mořská …zlaté pásmo s postupem do krajského kola

IV. kategorie:                                                                                                                                                               Na soutěž - bronzové pásmo                                                                                                                    Jedeme na školní zájezd zlaté pásmo s postupem do krajského kola

V. kategorie:                                                                                                                                                               Maturita z fyziky bronzové pásmo                                                                                                                  Hypnotic - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

 

Proběhlé akce 2017/2018

6. září - vystoupení v Zadní synagoze na vernisáži  výstavy fotografií Španělské dědictví Unesco od 17:00 hod.            

24. září - Den seniorů, Karlovo nám.,  14:00 – 17:00 hod.                                                                            - El Temperamento a West Side Story, dále Yocheved a Bajdyšek

30. září - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení S.O.U.L vol. 5 - streetová taneční akce v divadle  Na Orlí

7. listopadu - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení Večeře - tanečně-divadelní akce v divadle  Na Orlí

14. listopadu – koncertní verze Oživlé obrazy v Pasáži

 2. prosince soutěž Naruby v divadle Na Orlí v Brně: děti 3 – Kam zmizely barvy, junioři 2 – S tou se nekamaraď, junioři 3 – Maturita z fyziky, hlavní – Nahouby, sólo Bart Indra – Big Difference

6. prosince - Mikulášská besídka ZŠ Horka-Domky, 15:00 hod. tělocvična: děti 2 – Šťastné a veselé, děti 3 – Kam zmizely barvy, Sofia

18. prosince – vánoční koncert ZUŠ

21. 2. – školní kolo soutěže TO ZUŠ

23. 2. – karneval pro Arabes

8. 3. – vystoupení na módní přehlídce: Příběh jednoho stromu, Jedeme na školní zájezd

9. 3. – okresní kolo soutěže TO ZUŠ

13. 4. - Děti dětem v Pasáži – účinkují choreografie:                                                                                             Příběh jednoho stromu - děti 3                                                                                                                                     Jedeme na školní zájezd - junioři 2

20. 4. - krajské kolo soutěže TO ZUŠ (Pasáž Třebíč) – naše ZUŠ Třebíč tuto akci organizuje              Hlas Afriky, Sněžní andělé, Mořská …, Jedeme na školní zájezd, Hypnotic

neděle 20. 5soutěž v Hradci Králové                                                                                                               D2, D3, J1, J2, J3, HVK

24. 5. - 2. ročník celorepublikového projektu ZUŠ Open (dopoledne workshopy v budovách ZUŠ pro děti z MŠ – vybraná skupinka 5 holek z LDO a TO)

středa 30. 5. 2018 - Přehlídka parketového tance ve velkém sále ve Fóru od 14:30 hod. – D2, D3, J1

středa 6. 6. 2018 - v 16:00 hod. Tančím! Tančíš? Tančíme!!! - celý Arabes a další soubory TO pro rodiče a veřejnost před Pasáží

pátek 8. 6. 2018 - závěrečný a absolventský koncert TS Arabes v 16:30 hod. ve velkém sále v Pasáži – celý Arabes od dětí 1 až po hlavňáky

5. – 12. 8. 2018 soustředění TS Arabes v chatě Doubravka

17. – 23. 8. 2018 Setkání s tancem – letní taneční škola v Mladočově