Úspěchy ze soutěží

The Best Dance Cup – 7. 4. 2019, Žďár nad Sázavou
Silové pole - 3. místo
Jazzmánie - 5. místo
Jin-Jang – 8. místo
TMD cup – 20. 5. 2018, Hradec Králové
Hlas Afriky – 3. místo
Příběh jednoho stromu – 2. místo
Mořská – 5. místo
Rule The World – 4. místo
Jedeme na školní zájezd – 1. místo
Hypnotic – 1. místo
Nahouby – 1. místo
Naruby – 2. 12. 2017, Brno
kategorie děti 5 – 10 let, moderní tanec na vážnou hudbu – skupiny, choreografie Kam zmizely barvy (děti 3) – 2. místo
kategorie 16 a více let, moderní tanec na vážnou hudbu – sólo, choreografie Big Difference (Bartoloměj Indra) – 3. místo
kategorie 16 a více let, moderní tanec na vážnou hudbu – skupiny, choreografie Nahouby (hlavní) – 3. místo

Proběhlé akce 2018/2019

21. 9. Rozloučení s létem, Karlovo nám., Arabes  – junioři 2+3

6. 10. seminář Swing dance    

 27. 10. Oslavy 100. výročí založení republiky, Karlovo nám.

22. 11. Seniorské odpoledne v Národním domě 

1. 12. soutěž Naruby v Divadle Na Orlí v Brně

12. 12. Vánoční koncert ZUŠ Třebíč v Pasáži

17. a 18. 1. představení Záchrana pohádkové říše v Pasáži pro MŠ, ZŠ a širokou veřejnost Vystoupil celý Arabes a žákyně LDO pod vedením Mgr. Mariky Indrové.

2. 2. ples Benetice

22. 2. Farní přibyslavický ples v Nové Vsi

27. 2. Taneční představení I. v 17.00 hod. v Pasáži – vystupují žáci z celého TO ZUŠ

22. 3. Arabesácký karneval s předtančením: Arabesčata a ze ZUŠ skupiny N, L, F, O, D2, D1

3. 4. Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť - 18.00 hod. Pasáž. Vystoupila skupina D3 a L

7. 4. soutěž The Best Dance Cup, Žďár nad Sázavou: J1 – Silové pole, J3 – Jin-Jang, J2+3 – Jazzmánie, T – Booty swing, J – Povýšení, C – V parku. Silové pole získalo 3. místo!!!           

24. 4. Krajská přehlídka divadelních souborů Dětská scéna - Záchrana pohádkové říše (LDO + 30 vybraných tanečníků TS Arabes)

29. 4. Oslavme Mezinárodní den tance/ taneční představení+hromadný flashmobe

7. 5. návštěva divadelního představení moderního baletu Klíče odnikud v Mahenově divadle

24. 5. Taneční představení II. v 17.00 hod. v Pasáži – vystupují žáci z celého TO ZUŠ

29. 5. Přehlídka parketového tance ve Fóru

31. 5. ZUŠ Open -  workshopy pro děti z MŠ

21. června  - Roztančená Třebíč (dříve Tančím! Tančíš? Tančíme!!!) - taneční happening/vystoupení + výuka tance pro děti a širokou veřejnost: 9.00 – 10.00 hod., 11.00 – 12.00 hod. ZŠ Kpt. Jaroše – horní hřiště, 16.00 – 17.00 hod. venkovní areál Katolického gymnázia

10. – 13. 7. festival KoresponDance ve Žďáře nad Sázavou v prostorách zámku / příprava choreografie, taneční semináře a generálka 10. – 12. 7. / podvečerní vystoupení 13. 7. (účinkují: Adéla Báňová, Bartoloměj Indra, Justýna Indrová, Nela Kuchárová, Eliška Pochopová, Alexandra Svobodová, Soňa Václavková, Eliška Valterová, Vanesa Volfová)

3. – 10. 8. 2019 Letní taneční soustředění žáků TO ZUŠ v chatě Doubravka. Zúčastnilo se 58 dětí TO ZUŠ. fotogalerie https://photos.app.goo.gl/posECrcUUP2SFv2A9

16. – 22. 8. 2019 Letní taneční škola Mladočov - taneční kurzy s významnými lektory z České a Slovenské republiky. Zúčastnily se: Báňová Adéla, Greplová Vendula, Indrová Justýna, Kuchárová Nela, Nahodilová Tereza + Indrová Marika.

školní rok 2018/2019

TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

                                     - Arabesčata pod Třebíčským centrem   

Určeno pro děti 5 – 7 let. Taneční, rytmická a pohybová průprava HRAVOU FORMOU.                          pátek 16:00 – 17:00 hod., taneční sál ZŠ Kpt. Jaroše                                                                                     Lektorky: Kamila Doležalová, Kateřina Pelikánová

 

TANEČNÍ SOUBOR ARABES zuš třebíč 

- zaměřujeme se na techniky moderního a současného tance: Limon, Horton, Graham, Duncan, contemporary, floorwork, latino, street, muzikál …, od 8 let se děti učí i základům klasické taneční techniky, seznamujeme děti s lidovým tancem, připravujeme choreografie ve stylu parketových kompozic, show dance, výrazového tance, plesová předtančení…                        Soubor Arabes tvoří tanečníci ve věku 6 – 28 let  a dělí se na skupinky: děti 1, děti 2, děti 3, junioři 1, junioři 2, junioři 3, hlavní. Výuka probíhá v přípravném studiu jedenkrát týdně 2 hodiny, od 1. ročníku 1. stupně tanečního oboru 2 krát týdně v součtu 4-5 hodin v tanečních sálech v ZUŠ Fórum a v tělocvičnách na ZŠ Kpt. Jaroše. Děti jsou přijímány v květnu na základě talentových zkoušek. Přihlásit se můžete na webových stránkách ZUŠ Třebíč.                                        Vyučují: Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová, Mgr. Ivana Jančoková

 

TANEČNÍ LEKCE PRO VEŘEJNOST „Tanec v nás“

určeno pro dospělé a mládež (prostě pro všechny, co si chtějí zatančit v různých tanečních stylech, udělat něco pro držení těla, zpevnění, eleganci, zdraví…)                                                             pondělí 18:45 – 19:45 hod., taneční sál č. 412 v ZUŠ Fórum                                                                      Mgr. Marika Indrová, tel. 604 116 599, arabes@email.cz

 

KRAJSKÉ + OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TO ZUŠ

Výsledky krajského kola soutěže TO ZUŠ  – 20. 4. 2018, Pasáž Třebíč                                              II. kategorie:                                                                                                                                                                Hlas Afrikybronzové pásmo                                                                                                                               V. kategorie:                                                                                                                                                                      Hypnotic - bronzové pásmo + zvláštní cena poroty za technickou připravenost

Výsledky okresního kola soutěže TO ZUŠ  – 9. 3. 2018, Pasáž Třebíč

II. kategorie:                                                                                                                                                                  Hlas Afriky - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

III. kategorie:                                                                                                                                                                Sněžní andělézlaté pásmo s postupem do krajského kola                                                                    Příběh jednoho stromuzlaté pásmo                                                                                                      Mořská …zlaté pásmo s postupem do krajského kola

IV. kategorie:                                                                                                                                                               Na soutěž - bronzové pásmo                                                                                                                    Jedeme na školní zájezd zlaté pásmo s postupem do krajského kola

V. kategorie:                                                                                                                                                               Maturita z fyziky bronzové pásmo                                                                                                                  Hypnotic - zlaté pásmo s postupem do krajského kola

 

Proběhlé akce 2017/2018

6. září - vystoupení v Zadní synagoze na vernisáži  výstavy fotografií Španělské dědictví Unesco od 17:00 hod.            

24. září - Den seniorů, Karlovo nám.,  14:00 – 17:00 hod.                                                                            - El Temperamento a West Side Story, dále Yocheved a Bajdyšek

30. září - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení S.O.U.L vol. 5 - streetová taneční akce v divadle  Na Orlí

7. listopadu - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení Večeře - tanečně-divadelní akce v divadle  Na Orlí

14. listopadu – koncertní verze Oživlé obrazy v Pasáži

 2. prosince soutěž Naruby v divadle Na Orlí v Brně: děti 3 – Kam zmizely barvy, junioři 2 – S tou se nekamaraď, junioři 3 – Maturita z fyziky, hlavní – Nahouby, sólo Bart Indra – Big Difference

6. prosince - Mikulášská besídka ZŠ Horka-Domky, 15:00 hod. tělocvična: děti 2 – Šťastné a veselé, děti 3 – Kam zmizely barvy, Sofia

18. prosince – vánoční koncert ZUŠ

21. 2. – školní kolo soutěže TO ZUŠ

23. 2. – karneval pro Arabes

8. 3. – vystoupení na módní přehlídce: Příběh jednoho stromu, Jedeme na školní zájezd

9. 3. – okresní kolo soutěže TO ZUŠ

13. 4. - Děti dětem v Pasáži – účinkují choreografie:                                                                                             Příběh jednoho stromu - děti 3                                                                                                                                     Jedeme na školní zájezd - junioři 2

20. 4. - krajské kolo soutěže TO ZUŠ (Pasáž Třebíč) – naše ZUŠ Třebíč tuto akci organizuje              Hlas Afriky, Sněžní andělé, Mořská …, Jedeme na školní zájezd, Hypnotic

neděle 20. 5soutěž v Hradci Králové                                                                                                               D2, D3, J1, J2, J3, HVK

24. 5. - 2. ročník celorepublikového projektu ZUŠ Open (dopoledne workshopy v budovách ZUŠ pro děti z MŠ – vybraná skupinka 5 holek z LDO a TO)

středa 30. 5. 2018 - Přehlídka parketového tance ve velkém sále ve Fóru od 14:30 hod. – D2, D3, J1

středa 6. 6. 2018 - v 16:00 hod. Tančím! Tančíš? Tančíme!!! - celý Arabes a další soubory TO pro rodiče a veřejnost před Pasáží

pátek 8. 6. 2018 - závěrečný a absolventský koncert TS Arabes v 16:30 hod. ve velkém sále v Pasáži – celý Arabes od dětí 1 až po hlavňáky

5. – 12. 8. 2018 soustředění TS Arabes v chatě Doubravka

17. – 23. 8. 2018 Setkání s tancem – letní taneční škola v Mladočově