Proběhlé akce 2017/2018

6. září - vystoupení v Zadní synagoze na vernisáži  výstavy fotografií Španělské dědictví Unesco od 17:00 hod.            

24. září - Den seniorů, Karlovo nám.,  14:00 – 17:00 hod.                                                                            - El Temperamento a West Side Story, dále Yocheved a Bajdyšek

30. září - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení S.O.U.L vol. 5 - streetová taneční akce v divadle  Na Orlí

7. listopadu - ARABES JEDE VLAKEM DO DIVADLA!!! představení Večeře - tanečně-divadelní akce v divadle  Na Orlí

14. listopadu – koncertní verze Oživlé obrazy v Pasáži

 2. prosince soutěž Naruby v divadle Na Orlí v Brně: děti 3 – Kam zmizely barvy, junioři 2 – S tou se nekamaraď, junioři 3 – Maturita z fyziky, hlavní – Nahouby, sólo Bart Indra – Big Difference

6. prosince - Mikulášská besídka ZŠ Horka-Domky, 15:00 hod. tělocvična: děti 2 – Šťastné a veselé, děti 3 – Kam zmizely barvy, Sofia

18. prosince – vánoční koncert ZUŠ

21. 2. – školní kolo soutěže TO ZUŠ

23. 2. – karneval pro Arabes

8. 3. – vystoupení na módní přehlídce: Příběh jednoho stromu, Jedeme na školní zájezd

9. 3. – okresní kolo soutěže TO ZUŠ

13. 4. - Děti dětem v Pasáži – účinkují choreografie:                                                                                             Příběh jednoho stromu - děti 3                                                                                                                                     Jedeme na školní zájezd - junioři 2

20. 4. - krajské kolo soutěže TO ZUŠ (Pasáž Třebíč) – naše ZUŠ Třebíč tuto akci organizuje              Hlas Afriky, Sněžní andělé, Mořská …, Jedeme na školní zájezd, Hypnotic

neděle 20. 5soutěž v Hradci Králové                                                                                                               D2, D3, J1, J2, J3, HVK

24. 5. - 2. ročník celorepublikového projektu ZUŠ Open (dopoledne workshopy v budovách ZUŠ pro děti z MŠ – vybraná skupinka 5 holek z LDO a TO)

středa 30. 5. 2018 - Přehlídka parketového tance ve velkém sále ve Fóru od 14:30 hod. – D2, D3, J1

středa 6. 6. 2018 - v 16:00 hod. Tančím! Tančíš? Tančíme!!! - celý Arabes a další soubory TO pro rodiče a veřejnost před Pasáží

pátek 8. 6. 2018 - závěrečný a absolventský koncert TS Arabes v 16:30 hod. ve velkém sále v Pasáži – celý Arabes od dětí 1 až po hlavňáky

5. – 12. 8. 2018 soustředění TS Arabes v chatě Doubravka

17. – 23. 8. 2018 Setkání s tancem – letní taneční škola v Mladočově