Akce 2019/2020 – zaktualizováno 7.6.2020

12. září - Slavnosti jeřabin – Žďár nad Sázavou, 17.00 h. v městském divadle. Vystoupí hlavní skupina s choreografií Kdyby…

5. října – Seminář moderního a jazzového tance s pedagogem Davidem Strnadem v 10.00 – 17.15 h. v tělocvičně na ZŠ Kpt. Jaroše. Sraz v 9.30 h. Určeno pro tanečníky od 12 let ze skupin J1, J2, J3, J4, T, R, J.

14. listopadu – Koncert k 30. výročí sametové revoluce, foyer Pasáž, 17.00 hod.,  J3B+4 – choreografie Děkuju ti, osude/Indrová

IMG_8987IMG_9037IMG_9086

21. listopadu – Seniorská zábava v Národním domě v 14.30 h., J1/Příběh dívky z obrazu, J3B+4/Oslava ženskosti

30. listopadu soutěž Sedmikvítek  J1/Příběh dívky z obrazu, J3B+4/Kdyby…, Oslava ženskosti

10. prosince – Vánoční koncert ZUŠ, velký sál Pasáž, 17.00 hod., J1 – Příběh dívky z obrazu, sk. L – Z výšky a potají, skupina A z LDO – divadelní hra Rybí vánoční příběh a pásmo Vánoční rozjímání

13. prosince – Stužkovací ples 8.G ve Fóru, v 19.30 h. Vítejte na párty (latino mix)

sobota 25. ledna - ples Okresní hospodářské komory v Atom hotelu v Třebíči – 20.30 h. Vítejte na párty (latino mix)

28. ledna – Taneční představení I., velký sál Pasáž, 17.00 hod., vystoupí skupiny TO ZUŠ od 2. ročníků (D3, J2+3A, L, T/Indrová, D2, J1, J3B+4/Jančoková, J1/Glabasňová + skupiny z Fóra), nevystupují přípravkové skupiny Děti 1 a N.

14. února – karneval TS Arabes + Arabesčata v tělocvičnách ZŠ Kpt. Jaroše v 15.15 – 17.00 hod., vystoupí Arabesčata, Děti 1, Děti 2, Děti 3, skupina L

13. února – Městský ples 

5. dubnasoutěž The Best Dance Cup ve Žďáře n. Sáz. – J1 – Malá mořská víla, Příběh dívky z obrazu, J2+3A – Lacrimosa-slitování, J3B+4 – Tam, kde je má duše doma, Kdyby, T – Žít jinak - PŘESUNUTO NA ŘÍJEN 2020.

12. května – Den otevřených dveří ve výuce baletu u p. uč. Glabasňové v rámci ZUŠ Open – ZRUŠENO

12. května – akademie ZŠ Kpt. Jaroše „Stroj času“- zrušeno

14. květnaotevřená výuka venku v rámci ZUŠ Open - ZRUŠENO

15. května – závěrečný koncert ZUŠ v 17:00 hod. v Pasáži – ZRUŠENO

21. května – přijímací zkoušky do TO – PŘESUNUTO NA 5. ČERVNA

27. května  – Taneční představení II. – závěrečný a absolventský koncert - ZRUŠENO

9. června - Taneční představení III. - ZRUŠENO

19. června – Roztančená Třebíč – ZRUŠENO

1. – 8. srpna – Letní taneční soustředění TS Arabes/Doubravka – PROBĚHNE :-)

17. – 23. 8. 2020 – Letní taneční škola v Mladočově pro juniory a hlavňáky. Zde jsou loňské účastnice taneční školy v Mladočově. Přidáš se k nám a pojedeš letos také?

18. – 23.8. 2020 Letní taneční škola pro pedagogy v Duncan Centre  - M. Indrová, I. Jančoková

17. října 2020 – Absolventské představení + Taneční představení vybraných dokončených choreografií ostatních vyučovacích skupin TO ZUŠ – divadlo Pasáž