školní rok 2020/2021

Výuka v ZUŠ Třebíč: studijní zaměření SOUČASNÁ TANEČNÍ TVORBA – přípravné studium pro děti od 5 let, základní studium pro děti od 7 let, 2. stupeň základního studia pro děti od 14 let, studium pro dospělé od 18 let. Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek.

Předměty: Současná taneční tvorba (contemporary, lyrical dance, moderna, jazz…), Praktický tanec (tvorba, improvizace, kreativita, interpretace, variace…), Soubor Arabes (příprava choreografií), Taneční tvorba (balet)                                                                                                     

 

Tvořivá taneční výchova – Arabesčata v Třebíčském centru. Pátek 15.00 – 16.00 hod. v tanečním sále ZŠ Kpt. Jaroše. Lektorky: Kateřina Pelikánová, Daniela Pertová. Přihlášky na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxiKUHIzJ2ntBdmCL-QPwCjIZ08t8lHKYAjZSb_IJ2SYaMPg/viewform                                                                                          MOMENTÁLNĚ VÝUKA NEPROBÍHÁ Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Tanec v nás – lekce pro dospělé ženy a starší dívky. Lekce obsahuje různé taneční styly a prvky, důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry skrze propojení: já – hudba – pohyb – emoce – uvědomění sebe sama. Vyzkoušíte si temperamentní latino rytmy, prvky z moderních a jazzových tanečních stylů, zabýváme se správným držením těla, uvědoměním si středu těla, vytvářením správných pohybových vzorců, kompenzací přetížených svalových skupin, objevujeme v sobě ženskou ladnost a přirozenost. Lekce probíhají každé pondělí v 18.45 – 19.45 hod. v tanečním sále 305 v ZUŠ Třebíč v budově Fórum. S sebou nejlépe tričko, leginy, taneční tenisky a první pondělí v měsíci doporučuji šaty, popř. sukni a společenské boty na podpatku. Vstupné: 70 Kč, permanentka 600 Kč/10 vstupů. MOMENTÁLNĚ LEKCE NEPROBÍHAJÍ Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR